විවාහ මංගල්‍ය

විවාහ මංගල්යයක් යනු ස්වාමියා හා භාර්යාව ලෙස නව පවුල් සංවිධානයක ආරම්භය සනිටුහන් කෙරෙන සමාජයේ ඉතා වැදගත් අංගයක් ලෙස පිළිගන්නා අවස්ථාවකි.

එමනිසා විවාහය යනු පුරාණයේ සිට පැවත එන සමාජීය , නීතිමය බැදීම් ශක්තිමත් කෙරෙන සංස්කෘතික සහ ආගමික සාම්ප්‍රධායකි .

තවද විවාහයේදී පවුල් දෙක අතර ඔව්නොවුන්ගේ මීළඟ පරපුර සඳහා නව සම්බධතාවයන් වර්ධනය කෙරෙයි. එමනිසා විවාහයේ පැවැත්ම සඳහා මෙම සාධකය බොහෝ සෙයින් දායක වන බව විශ්වාසයෙන් කිව යුතුයි
සාම්ප්‍රධායට අනුව විවාහය සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රධානතම අභාෂය ලැබෙන්නේ ආගමෙනි.

තවද විවාහයේදී පවුල් දෙක අතර ඔව්නොවුන්ගේ මීළඟ පරපුර සඳහා නව සම්බධතාවයන් වර්ධනය කෙරෙයි. එමනිසා විවාහයේ පැවැත්ම සඳහා මෙම සාධකය බොහෝ සෙයින් දායක වන බව විශ්වාසයෙන් කිව යුතුයි
සාම්ප්‍රධායට අනුව විවාහය සිදු කිරීම සඳහා ප්‍රධානතම අභාෂය ලැබෙන්නේ ආගමෙනි.

සියලුම යුවලන් තම තමන්ගේ ආගම් වල ක්‍රියාකාරීත්වයන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් විවාහය සිදු කරන අතර විවාහ යුවලට ආශීර්වාදය සහ ආදරය ඔවුන්ගේ පවුලේ දෙපාර්ශවයෙන්ම නොඅඩුව ලැබෙයි.

විවාහය සඳහා ආගමික සහ සමාජීය පසුබිම හා බැඳී පවතින අතර විවාහයේ අන්තර්ගතයෙහි නීතිමය බැඳීම අනිවාර්ය වේ.

කෙසේ වෙතත් සාමාන්‍යයෙන් සියලුම ජාතින් විසින් ඒ ඒ අයගේ ආගමානුකුලව විවිධාකාර චාරිත්‍රයන්ට අනුව විවාහ උත්සවයන් සිදුකරනු ලබයි.

තවද විවාහය සමාජ සාරධර්මයන්ට අනුව චාරිත්රානුකුලව සිදුකරනු ලබන, තමන්ගේ යහළුවන් හා නෑදෑයින් එකට එකතු කරන සතුටු දායක උත්සව අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි.

බෞද්ධ මංගල්යයන්

හින්දු සංස්කෘතියේ බලපෑම නිසා බෞද්ධ විවාහයන් “නැකත්” නමින් හඳුන්වන සුභ වේලාවන් සඳහා ප්‍රමුකත්වය ලබා දී ඒ අනුව සිදු කරනු ලබයි.

වැඩිදුර අවබෝධය සඳහා

හින්දු මංගල්යයන්

හින්දු විවාහයන්ගෙන් නිරුපණය වන්නේ පුර්ෂයා සහ කාන්තාව අතර කායික හා විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික සම්බන්ධතාවයයි

වැඩිදුර අවබෝධය සඳහා

කිතුනු මංගල්යයන්

කිතුනු මංගල්යයන් සඳහා නිශ්චිත ඇඳුමක් හෝ නීති රීති නොමැති අතර දේවස්ථානය තුල දෙදෙනාගේ තම විවාහ චාරිත්‍ර සිදුකිරීමට කටයුතු කරනු ලබයි.

වැඩිදුර අවබෝධය සඳහා

මුස්ලිම් මංගල්යයන්

ඉස්ලාම් විවාහ ගිවිසුම යුවල විසින් අත්සන් කල පසුව “වලිමා” නමින් හඳුන්වන පවුලේ විවාහ උත්සවයක් පවත්වනු ලබයි. ඔවුන්ගේ මෙම මුස්ලිම් විවාහයන් ස්ථානයෙන් ස්ථානයට සංස්කෘතික වෙනස්වීම් දක්නට ලැබේ.

වැඩිදුර අවබෝධය සඳහා